Moretti, G. (2022) «Friedrich Nietzsche “tra” Martin Heidegger e Thomas Mann», Comparatismi, (7). doi: 10.14672/20222063.